Not accepting online orders currently
Veg Shawarma
Non-Veg Shawarma
Veg Roll
Non-Veg Rolls & Folds
Diet Food
Veg Burger
Non-Veg Burger
Veg Barbeque
Non-Veg Barbeque
veg nonveg symbol
Falafel Mayonnaise
₹70.00
veg nonveg symbol
Falafel Cheese Mayo
₹80.00
veg nonveg symbol
Tofu Paneer mayonnaise
₹80.00
veg nonveg symbol
Tofu Paneer Cheese Mayo
₹90.00
veg nonveg symbol
Paneer Tikka Mayonnaise
₹110.00
veg nonveg symbol
Paneer Tikka Cheese Mayo
₹120.00